Lovisa Palmblad med hundar

Välkommen till Hundcenter!

Ni som lämnar er hund till oss ska känna er trygga. Vi har därför en pedagogisk tanke med vår verksamhet. Den visar vår syn på hundhållning och syftar till att våra dagishundar ska vara lugna och harmoniska. Vi jobbar aktivt med positiv förstärkning i form av röst, beröring och kontakt.

Djurgymnasiet har en Hundprofil där eleverna genomför praktiska moment med dagishundarna. Det gör att din hund kommer att bli en del i deras undervisning.